För elever

Försäkringar

Eskilstuna kommun har en kollektiv olycksfallsförsäkring hos Trygg-Hansa som gäller våra elever.

Olycksfallsförsäkring

Om en elev skadar sig på skoltid ska elev/vårdnadshavare anmäla skadan till Trygg-Hansa. Ange försäkringsnummret och kom ihåg att spara kvitton för alla utlägg samt dokumentera skadan tillsammans med Trygg-Hansa.

Försäkringen gäller även under elevernas praktikperiod/APL.

Försäkringsgivare: Trygg-Hansa
Försäkringstagare: Watma Education
Omfattning: Skoltid samt till och från skolan
Försäkringsnummer: 87365 – OK

Skadeanmälan

Skadeanmälan görs via telefon till skadeavdelning på Trygg-Hansa.  Telefon 0771-111 500.