För elever

Försäkringar

Eskilstuna kommun har en kollektiv olycksfallsförsäkring hos Protector försäkring som gäller våra elever.

Olycksfallsförsäkring

Om en elev skadar sig på skoltid ska elev/vårdnadshavare anmäla skadan till Protector försäkring. Ange försäkringsnumret och kom ihåg att spara kvitton för alla utlägg samt dokumentera skadan tillsammans med Protector försäkring.

Försäkringsgivare: Protector försäkring
Försäkringstagare: Eskilstuna kommun
Omfattning: Dygnet runt

Skadeanmälan

Klicka på knappen nedan.

Till Protector försäkrings hemsida»