För elever

Elevhälsa

För oss är det jätteviktigt att alla elever mår bra. Därför finns det skolsköterska, skolkurator, specialpedagog samt studie- och yrkesvägledare som stöttar när det behövs.

Kontakt

Jari Salmijärvi

Rektor på Kunskapscompaniet gymnasieskola
072-177 39 20

Åsa Pettersson

Bitr rektor med specialpedagogiskt uppdrag
076-724 20 13

Beatrice Österberg

Studie- och yrkesvägledare samt Administratör
073-153 15 60

Luzita Pedernera

Skolsköterska
073-154 56 83
Susanne Ewaldius

Susanne Ewaldius

Kurator 
076-492 73 93