För elever

Elevhälsa

För oss är det jätteviktigt att alla elever mår bra. Därför finns det skolsköterska, skolkurator, specialpedagog samt studie- och yrkesvägledare som stöttar när det behövs.

Kontakt

Luzita Pedernera

Skolsköterska
073-154 56 83
Susanne Ewaldius

Susanne Ewaldius

Kurator 
076-492 73 93