För elever

Elevhälsa

För oss är det jätteviktigt att alla elever mår bra. Därför finns det skolsköterska, skolkurator, specialpedagog samt studie- och yrkesvägledare som stöttar när det behövs.

Handlingsplan för arbete mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling»

Kontakt

Luzita Pedernera

Skolsköterska
073-154 56 83
Susanne Ewaldius

Susanne Ewaldius

Kurator 
076-492 73 93

Sylvia Krenn

Studie- och yrkesvägledare
070- 391 84 70
sylvia.krenn@kunskapscompaniet.se