För vem är tjänsten Stöd och matchning?

Stöd och matchning är för dig som kan jobba, men som behöver mer stöd för att komma ur din arbetslöshet. Med hjälp av en handledare får du ett individuellt anpassat stöd som hjälper dig att snabbare hitta ett jobb eller studier. Du kan till exempel få hjälp med att hitta och söka jobb, skapa ansökningshandlingar, kontakter med arbetsgivare, studie- och yrkesvägledning, studiebesök, språkundervisning med mera. Du har individuella samtal med din handledare varje vecka.

Tjänsten Stöd och matchning är till för dig som är inskriven på Arbetsförmedlingen. Mer information finns på Stöd och matchning – Arbetsförmedlingen (arbetsformedlingen.se)