Hur finansierar jag mina studier – arbetsmarknadsutbildning?

Du kan få ekonomiskt stöd under tiden du går en arbetsmarknadsutbildning. Prata med Arbetsförmedlingen om vad som gäller för dig.

Ersättning när du deltar i ett program