Vad är en Yh-utbildning?

En Yrkeshögskoleutbildning kombinerar teori med arbetslivsanknutet lärande i form av LIA (lärande i arbete). I genomsnitt är cirka en tredjedel av utbildningen företagsförlagd. Vi som samordnar utbildningar undersöker behovet av arbetskraft inom en bransch och ansöker till Yrkeshögskolemyndigheten om att få arrangera en utbildning. Myndigheten bestämmer vilka utbildningar som får starta.

Varje YH-utbildning styrs av en ledningsgrupp sammansatt av personer från näringsliv, universitet/högskola, studenter, sakkunniga och utbildningssamordnaren. Ledamöter från arbetslivet ska alltid vara i majoritet. Ledningsgruppen ser till att utbildningen genomförs enligt lag, förordning, föreskrifter och beslut från Myndigheten för yrkeshögskolan. Ledningsgruppen ansvarar också för antagning av sökande till utbildningen, prövar frågor om tillgodoräknande, utfärdar examens- och utbildningsbevis samt att utbildningen håller den kvalitet som krävs.