Komvux

Byggutbildning lärling

Byggutbildningen ger grundläggande kunskap i den teknik som krävs för arbete med nybyggnad, underhåll och reparationer. Utbildningen präglas
av erfarenhetsbaserat lärande och praktiskt arbete och är en väg till yrkesbevis. Cirka 80 % av utbildningen kommer att bedrivas på en byggarbetsplats.

Här finns utbildningen

Ansökan öppnar:
Sista ansökningsdag: 2022-07-17
Nästa start: 2022-08-08

Visste du att?

Byggutbildningen på Kunskapscompaniet är godkänd av Byggbranschens yrkesnämnd (BYN)