Komvux

Industriteknik bas – SFI/SVA grund

Det här är en utbildning för dig som vill kombinera svenskstudier med en yrkesutbildning. Du läser SFI kurs D och Grundläggande svenska som andraspråk parallellt med de yrkesinriktade gymnasiekurserna.

Utbildningen Industriteknik bas ger dig grundkunskaper för att kunna arbeta med enklare arbete inom det industritekniska området.

Här finns utbildningen

Ansökan öppnar:
Sista ansökningsdag:
Nästa start: 2022-11-21