Arbetsförmedlingen

Industriteknik

Utbildningen startar med orienteringskurs och en gemensam utbildningsdel, sedan väljer du inriktning mot antingen CNC eller svets. Yrkespraktik ingår oavsett spår. Vi lär alltid ut på modern och aktuell utrustning och har nära samarbete med branschen.

Här finns utbildningen

Ansökan öppnar:
Sista ansökningsdag:
Nästa start: Kontinuerliga starter