Komvux

Lagerutbildning – SFI/SVA grund

Det här är en utbildning för dig som vill kombinera svenskstudier med en yrkesutbildning. Du läser SFI kurs D och Grundläggande svenska som andraspråk parallellt med de yrkesinriktade gymnasiekurserna.

Under utbildningen kommer du i kontakt med flera arbetsgivare på olika lager och godsterminaler. I utbildningen ingår truckkort med behörigheterna A1-A4 och B1, B2 och B4.

Här finns utbildningen

Ansökan öppnar:
Sista ansökningsdag: 2022-09-05
Nästa start: 2022-09-12