Arbetsförmedlingen

Restaurang

Utbildningen ger dig kunskaper och den praktiska förmåga som krävs för att erhålla arbete inom restaurang- och livsmedelsbranschen. I utbildningen ingår teoretiska såväl som praktiska moment, samt arbetsplatsförlagt lärande ute hos arbetsgivare. Utbildningen är anpassad till branschens kompetensbehov och genomförs i samverkan med restauranger och andra företag inom branschen.

Här finns utbildningen

Ansökan öppnar:
Sista ansökningsdag:
Nästa start: Kontinuerliga starter