Studieupplägg

Du studerar utifrån din individuella studieplan som upprättats under orienteringskursen. Teoriundervisningen varvas med praktik. Utbildningens innehåll bygger på skolverkets nationella gymnasieprogram.

Kurslängd

Utbildningstiden är individuell men har en rikttid på 22 veckor. Om du har tidigare kunskaper inom yrkesområdet kan vi genom validering korta ner utbildningstiden.

Förkunskaper
    • B-körkort
    • Du måste fylla 21 år senast två veckor innan utbildningen slutar
    • Godkänt betyg i grundläggande svenska/svenska som andraspråk
Övrigt

Som elev behöver du själv betala för arbetskläder, läkarundersökning, teoriprov, uppkörningskostnader, kurslitteratur och resor till och från APL-platsen.

Läs mer om utbildningen (pdf)»