Vad vill du bli?
  • Träarbetare
  • Plattsättare
  • Golvläggare
  • Betongarbetare
Studieupplägg

Utbildningstiden bestäms individuellt, dels utifrån din utbildnings- och erfarenhetsbakgrund och dels vilken kompetensnivå som krävs för att bli anställningsbar. Om du har tidigare kunskaper inom yrkesområdet kan vi
genom validering korta ner utbildningstiden. Utbildningen är modulindelad och bygger på Skolverkets kursplaner inom Bygg- och anläggningsprogrammet, förutom de förberedande modulerna Orientering och Test- och kartläggning.

Utbildningen bedrivs på heltid och ska omfatta 40 timmar/vecka.
Certifikat och intyg ingår i samtliga yrkesinriktningar.

Arbetsplatsförlagt lärande (APL)

Arbetsplatsförlagt lärande (APL) integreras i de yrkesinriktade modulerna och ger dig möjlighet att praktiskt träna dina kunskaper på en arbetsplats inom ditt yrkesområde. APL-perioderna planeras i samråd med dig.

Förkunskaper
  • Utbildningen kräver goda kunskaper i svenska språket så att du kan tillgodogöra dig yrkesutbildningen och kunna arbeta inom yrket.
  • Branschen rekommenderar också körkort B.
  • Utbildningen är en arbetsmarknadsutbildning som riktar sig till dig som är inskriven på Arbetsförmedlingen. Urval av deltagare till utbildningen sker i samråd med Arbetsförmedlingen.
Ansökan

Är du inskriven på Arbetsförmedlingen och intresserad av utbildningen?
Prata med din Arbetsförmedling eller skicka en intresseanmälan till studiebesök hos oss så kontaktar vi dig.

 

Läs mer om utbildningen (pdf)»