Utbildningen Industriteknik bas ger dig grundkunskaper för att kunna arbeta med enklare arbete inom det industritekniska området. Utbildningen ger dig även en bra grund om du väljer att vidareutbilda dig till svetsare eller CNC-operatör.

Studieupplägg

Teori och praktik varvas under utbildningen och ger dig både yrkeskunskaper och kunskaper i svenska som är branschinriktad. Undervisningen i svenska språket integreras under hela utbildningen och dessutom får du möjlighet till yrkespraktik på företag.

Utbildningen startar med svenskastudier på heltid i 5 veckor innan yrkeskurserna börjar. Industrikurserna genomförs praktiskt och teoretiskt i modern utrustning på Kunskapscompaniet i Eskilstuna.

Under utbildningen kommer du att lära dig olika arbetsmoment, till exempel mätning med olika mätdon, ritningsläsning, kvalitet och materialkännedom, datorstyrd produktion och underhåll av maskiner. Dessutom ingår en truckutbildning med möjlighet att få truckkort.

Arbetsplatsförlagt lärande (APL)

Arbetsplatsförlagt lärande ingår i utbildningen. Det betyder att du gör praktik ett antal veckor ute på en arbetsplats. Under praktiktiden får du direktkontakt med företag som kan bli din framtida arbetsgivare.

Förkunskaper och krav för deltagande
  • Utbildningen kräver eget engagemang, motivation och ansvar.
  • Vid starten ska du ha klarat av SFI kurs C.
Ansökan

Anmäl ditt intresse genom att prata med din lärare på SFI eller till Yvonne Bark
070-608 95 69, yvonne.bark@eskilstuna.se.

Kontaktpersoner på Kunskapscompaniet
Pernilla Jacobsson 076-724 97 94, pernilla.jacobsson@kunskapscompaniet.se

 

Läs mer om utbildningen (pdf)»