Utbildningen Industriteknik bas ger dig grundkunskaper för att kunna arbeta med enklare arbete inom det industritekniska området. Utbildningen ger dig även en bra grund om du väljer att vidareutbilda dig till svetsare eller
CNC-operatör.

Studieupplägg

Teori och praktik varvas under utbildningen och ger dig både yrkeskunskaper och kunskaper i svenska som är branschinriktad. Praktiken ger dig möjlighet att komma i direkt kontakt med arbetslivet och arbetsgivare.
Industrikurserna genomförs praktiskt och teoretiskt i modern utrustning på Kunskapscompaniet i Köping. De teoretiska momenten innehåller exempelvis mätteknik och ritningsläsning. Under de praktiska momenten får du lära dig verkstadsindustrins grunder med svarvning, fräsning och svets.
Svenska språket och orienteringskurserna läser du på vuxenutbildningen i Kungsör.

Arbetsplatsförlagt lärande (APL)

Arbetsplatsförlagt lärande ingår i utbildningen. Det betyder att du gör praktik ett antal veckor ute på en arbetsplats. Under praktiktiden får du direktkontakt med företag som kan bli din framtida arbetsgivare. Självklart finns Kunskapscompaniet och representanter från kommunerna närvarande och följer upp och stöttar dig som elev och företag under hela praktiktiden.

Kurslängd

Utbildningstiden är 43 veckor.

Förkunskaper och krav för deltagande
  • Utbildningen kräver eget engagemang, motivation och ansvar
  • Du ska vara klar med SFI kurs C
  • Kunna bära arbetskläder som är obligatoriska för arbetet
Kontakt

Utbildningsledare, Ulrika Lindgren, ulrika.lindgren@kungsor.se
Studie- och yrkesvägledare, Therese Pihl, therese.pihl@kungsor.se

Kontaktpersoner på Kunskapscompaniet

Fredric Larsson, 073-503 83 02, fredric.larsson@kunskapscompaniet.se
Mikael Lindmark 070-091 81 84, mikael.lindmark@kunskapscompaniet.se

 

Läs mer om utbildningen (pdf)»