Studieupplägg

Utbildningen startar med Test och kartläggning och en gemensam Industriteknik Bas. Därefter följer fördjupning inom en av de tre intressanta inriktningar och du kan välja den inriktningen som passar dig bäst:

  • Skärande bearbetning och styrd produktion (CNC)
  • Underhåll och service
  • Svets- och plåtbearbetning

 

Du studerar utifrån din individuella studieplan som upprättats under orienteringskursen och läser de moduler eller de delar av moduler som passar just dig. Om du har tidigare yrkeserfarenheter så kan längden på utbildningen justeras.

Kurslängd

Utbildningen startar med 4 veckor test och orientering och en gemensam basutbildning på 14 veckor. Under den tiden väljer du inriktning Skärande bearbetning och styrd produktion (CNC), Underhåll och service eller Svets- och plåtbearbetning.  Om du har tidigare kunskaper inom yrkesområdet kan vi genom validering korta ner utbildningstiden.

Förkunskaper
  • Goda kunskaper i svenska språket så att du kan tillgodogöra dig yrkesutbildningen och kunna arbeta inom yrket.
  • Utbildningen kräver också att du har ett engagemang, motivation och kan ta eget ansvar.
  • Utbildningen är en arbetsmarknadsutbildning som riktar sig till dig som är inskriven på Arbetsförmedlingen. Urval av deltagare till utbildningen sker i samråd med Arbetsförmedlingen.
Ansökan

Är du inskriven på Arbetsförmedlingen och intresserad av utbildningen?
Prata med din Arbetsförmedling eller skicka en intresseanmälan till studiebesök hos oss så kontaktar vi dig.

 

Läs mer om utbildningen (pdf)»