Studieupplägg

Teori och praktik varvas under utbildningen, som ger dig både grundläggande yrkeskunskap och ökad arbetslivserfarenhet.

I utbildningen ingår bland annat godsmottagning och avsändning, godshantering och truckkörning, grunderna inom transportbokning och transporträtt, enklare lagerstyrning, inventering och produktionsplanering. Du får möjlighet att ta truckkort med behörigheterna A1 – A4 samt B1, B2 och B4 som innebär att du blir behörig att bland annat köra låglyftare, ledstaplare och motviktstruck. Utbildningen är anpassad till branschens kompetensbehov och genomförs i samverkan med ett flertal större lager- och logistikföretag.

Arbetsplatsförlagt lärande (APL)

Den arbetsplatsförlagda delen (APL) ger dig möjlighet att utveckla och fördjupa dina kunskaper på en arbetsplats, under en handledares ledning.

Kurslängd

Utbildningstiden till lagermedarbetare är individuell men har en rikttid på 26 veckor.

Förkunskaper
  • Godkänt betyg i grundläggande svenska/svenska som andraspråk.
  • Utbildningen kräver också att du har ett engagemang, motivation och kan ta eget ansvar.
Övrigt

Utbildningen är CSN-berättigad och du som elev behöver själv betala för kursmaterial och resor till och från praktikplatsen.

 

Läs mer om utbildningen (pdf)»