Lagerutbildningen är en yrkesutbildning i kombination med SFI eller svenska som andraspråk. Du läser SFI kurs D och svenska som andraspråk grundläggande parallellt med de yrkesinriktade gymnasiekurserna.

Studieupplägg

Teori och praktik varvas under utbildningen och ger dig både yrkeskunskaper och kunskaper i svenska som är branschinriktad. Praktiken ger dig möjlighet att komma
i direkt kontakt med arbetslivet och arbetsgivare.

I utbildningen ingår bland annat godsmottagning och avsändning, godshantering och truckkörning, grunderna inom transportbokning och transporträtt, enklare lagerstyrning, inventering och produktionsplanering samt service och kundbemötande.
Truckkort ingår med behörigheterna A1 – A4 och B1, B2, B4. Det innebär att du får behörighet att bland annat köra låglyftare, ledstaplare och motviktstruck.

Arbetsplatsförlagt lärande (APL)

Arbetsplatsförlagt lärande ingår i utbildningen. Det betyder att du gör praktik ett antal veckor ute på en arbetsplats. Under praktiktiden får du direktkontakt med företag som kan bli din framtida arbetsgivare. Självklart finns Kunskapscompaniet och representanter från kommunerna närvarande och följer upp och stöttar dig som elev och företag under hela praktiktiden.

Kurslängd

Utbildningen har en rikttid på ca 41 veckor med minst 8 veckors praktik.

Utbildningsort

Utbildningens teoretiska del kommer att bedrivas på Kunskapsporten i Kungsör och de praktiska delarna kommer att utföras i Eskilstuna och eventuellt Köping.

Förkunskaper och krav för deltagande
  • Utbildningen kräver eget engagemang, motivation och ansvar
  • Du ska vara klar med SFI kurs C
  • Kunna bära arbetskläder som är obligatoriska för arbetet
Övrigt

Utbildningen är CSN-berättigad och du som elev behöver själv betala för kursmaterial och resor till och från praktikplatsen.

Ansökan

Ansök på https://kungsor.se/barn-och-utbildning/vuxenutbildning

Kontakt

Utbildningsledare, Ulrika Lindgren, ulrika.lindgren@kungsor.se
Studie- och yrkesvägledare, Therese Pihl, therese.pihl@kungsor.se

Läs mer om utbildningen (pdf)»