Det här är en utbildning för dig som vill kombinera svenskstudier med en yrkesutbildning. Du läser SFI kurs D och svenska som andraspråk grundläggande parallellt med de yrkesinriktade gymnasiekurserna.

Studieupplägg

Teori och praktik varvas under utbildningen, som ger dig både grundläggande yrkeskunskap och ökad arbetslivserfarenhet.

I utbildningen ingår bland annat godsmottagning och avsändning, godshantering och truckkörning, grunderna inom transportbokning och transporträtt, enklare lagerstyrning, inventering och produktionsplanering. Du får möjlighet att ta truckkort med behörigheterna A1 – A4 samt B1, B2 och B4 som innebär att du blir behörig att bland annat köra låglyftare, ledstaplare och motviktstruck. Utbildningen är anpassad till branschens kompetensbehov och genomförs i samverkan med ett flertal större lager- och logistikföretag.

Arbetsplatsförlagt lärande (APL)

Arbetsplatsförlagt lärande ingår i utbildningen. Det betyder att du gör praktik ett antal veckor ute på en arbetsplats. Under praktiktiden får du direktkontakt med företag som kan bli din framtida arbetsgivare. Självklart finns Kunskapscompaniet närvarande och följer upp och stöttar dig som elev och företaget under hela praktiktiden.

Kurslängd

Utbildningen har en rikttid på ca 40 veckor med minst 8 veckors praktik.

Förkunskaper
  • Utbildningen kräver eget engagemang, motivation och ansvar.
  • Vid starten ska du ha klarat av SFI kurs C, studieväg 2 eller 3

 

Anmäl ditt intresse genom att prata med din lärare på SFI. Vid frågor kontakta Yvonne Bark 070-608 95 69, yvonne.bark@eskilstuna.se.

Övrigt

Utbildningen är CSN-berättigad och du som elev behöver själv betala för kursmaterial och resor till och från praktikplatsen.

 

Läs mer om utbildningen (pdf)»