Studieupplägg

Utbildningens innehåll bygger på skolverkets nationella gymnasieprogram. Du studerar utifrån din individuella studieplan som upprättats under orienteringskursen. Teoriundervisningen varvas med praktik.

Kurslängd

Utbildningstiden är individuell men har en rikttid på 30 – 42 veckor (den längre tiden avser CE). Om du har tidigare kunskaper inom yrkesområdet kan vi genom validering korta ner utbildningstiden.

Förkunskaper

Godkänt betyg i grundläggande svenska/svenska som andraspråk B-körkort
Måste fylla 21 år senast två veckor innan utbildningen slutar

  • Grundläggande svenska/svenska som andraspråk
  • Svenskt B-körkort (måste vara färdigt innan kursstart)
  • Bifoga kopia på b-körkort med ansökan
Övrigt

Som elev behöver du själv betala för arbetskläder, läkarundersökning, teoriprov, uppkörningskostnader, kurslitteratur och resor till och från APL-platsen.

Läs mer om utbildningen (pdf)»