Inriktning
  • Kock
Studieupplägg

Utbildningstiden bestäms individuellt, dels utifrån din utbildnings- och erfarenhetsbakgrund och dels vilken kompetensnivå som krävs för att bli anställningsbar. Utbildningen är modulindelad och motsvarar karaktärsämnena inom restaurang- och livsmedelsprogrammets yrkesinriktning kock. I utbildningen ingår teoretiska moment och praktiska övningar förlagda till utbildningsmiljö samt studiebesök på olika branschföretag. Du får också utbilda dig inom miljö och jämställdhet.

Utbildningen bedrivs på heltid och ska omfatta 40 timmar/vecka. Efter avslutad utbildning erhåller du ett intyg för att styrka sina kunskaper.

Arbetsplatsförlagt lärande (APL)

Arbetsplatsförlagt lärande (APL) integreras i de yrkesinriktade modulerna och ger dig möjlighet att praktiskt träna dina kunskaper på en arbetsplats inom ditt yrkesområde. På APL-platsen utses en handledare som blir insatt i din utbildningsplan. Vi kommer löpande att följa upp dig under hela din APL-tid.

Du kommer att genomgå de hälsokontroller och eventuella prover som krävs för livsmedelshantering eller enligt bestämmelser för branschen.

Förkunskaper
  • Goda kunskaper i svenska språket så att du kan tillgodogöra dig yrkesutbildningen och kunna arbeta inom yrket.
  • Utbildningen genomförs i nära samarbete med Arbetsförmedlingen. Är du intresserad, kontakta Arbetsförmedlingen på https://arbetsformedlingen.se/
Ansökan

Är du inskriven på Arbetsförmedlingen och intresserad av utbildningen?
Prata med din Arbetsförmedling eller skicka en intresseanmälan till studiebesök hos oss så kontaktar vi dig.

 

Läs mer om utbildningen (pdf)»