Studieupplägg

Utbildningen är på ca 54 veckor och består av en förberedande utbildningsdel och en yrkesutbildningsdel.

Under den förberedande delen får du möjlighet att prova på yrket och se om du har intresset och förutsättningarna som krävs för att klara av utbildningen och arbetet. Basmodulen är främst för dig som behöver mer grundläggande kunskaper kring svensk vård och samhällskunskap. Den yrkesinriktade utbildningen motsvarar innehållet som ges i ämneskurserna inom vård- och omsorgsprogrammet för gymnasieskolan.

Utbildningen innehåller teoretiska studier och metodövningar så att du som deltagare är väl förberedd inför kommande anställning.

 

Arbetsplatsförlagt lärande (APL)

Vårdbiträdesutbildningen innehåller två arbetsplatsförlagda (APL) perioder så att du praktiskt tränar dina kunskaper på en arbetsplats inom ditt yrkesområde.

Förkunskaper

SFI nivå D
Utbildningen är en arbetsmarknadsutbildning som riktar sig till dig som är inskriven på Arbetsförmedlingen. Urval av deltagare till utbildningen sker i samråd med Arbetsförmedlingen.

Ansökan

Är du inskriven på Arbetsförmedlingen och intresserad av utbildningen?
Prata med din Arbetsförmedling eller skicka en intresseanmälan till studiebesök hos oss så kontaktar vi dig.

 

Läs mer om utbildningen (pdf)»